Genetika je vedecká disciplína biológie. Genetika sa zaoberá génmi, dedičnosťou a premenlivosťou vo všetkých živých organizmoch.

dna logo

Genetika sa tiež zaoberá molekulárnou štruktúrou a funkciou génov a správaním génov vzhľadom na celí živý organizmus.  Vzhľadom na to že gény sú univerzálne pre všetky živé organizmy môže byť genetika aplikovaná na štúdium všetkých známych biologických systémov počnúc vírusmi cez rastliny a zvieratá až po človeka  ( medicínska genetika).

bakteriofag lambda

Gény korešpondujú s oblasťami na DNA. DNA  je molekula zložená zo štyroch odlišných typov nukleotidov. Sekvencie týchto nukleotidov sa v organizmoch dedia. DNA sa prirodzene vyskytuje v dvojvláknovej forme a každé vlákno môže slúžiť ako matica na vytvorenie nového kompletného reťazca DNA. Týmto spôsobom je umožnená dedičnosť génov a pokračovanie nasledujúcich generácií.

Anketa

Dali by ste si vypracovať genetický profil ?

Áno, chcem poznať prípadné riziká (44)

79%

Nie, je to tak lepšie.. (9)

16%

Uvažujem o tom (3)

5%

Celkový počet hlasov: 56